Våra projekt


Här kan du läsa om några av våra projekt i Uganda. Våra projekt ligger alla i Masaka-distriktet, som ligger en timmes körning söder om ekvatorn.

Odlingsprojektet


Uganda är ett bördigt land, men få familjer kan försörja sig själva. I vårt odlingsprojekt får familjer plantor, gödsel och redskap och vi lär dem att ta tillvara på sin mark på bästa sätt. Odlingsprojektet varar i tre år och målet är att familjerna ska bli självförsörjande.


För 350 kronor i månaden blir du odlingsfadder för en hel familj men du kan även vara månadgivare till projektet på vilken summa du vill. Du får rapport från projektet via e-post samt löpande information på vår facebook och instagram

 

Soppköket


Soppköket vänder sig till familjer som är fysiskt svaga på grund av sjukdom eller ålderdom och som har svårt att klara ett arbete eller bruka sin mark. En gång i veckan får ett 50-tal personer mat i vårt soppkök.

För dem är det en möjlighet att få äta sig mätta och få umgås med andra. Deltagarna i soppköksprojektet får även hygienartiklar och hjälp till sjukvård vid behov.

Vänskolor


Skolor i Sverige har möjlighet att samarbeta med en skola i Uganda genom UCC Sweden. Samarbetet med en vänskola bidrar till att barnen får kunskap om vår omvärld och förståelse för hur barn i andra länder har det.


Kontakten med en skola på andra sidan jordklotet ökar engagemanget och medkänslan för andra människor och berikar oss alla. Att ha en vänskola innebär bland annat att samla in pengar till olika projekt och att brevväxla med elever på skolan.


Familjestödsprojektet


Familjestödsprojektet vänder sig till sårbara familjer som exempelvis inte har tillräckligt med mark för att bli självförsörjande eller där de vuxna inte har ett arbete.

Familjerna i projektet får ekonomiskt stöd som investeras i att starta någon form av egen verksamhet eller i utbildning som leder till att de kan komma i arbete. Under projektets gång får familjerna rådgivning och socialt stöd från våra medarbetare i Uganda. Projekttiden är två år.

 

Målet med projektet är att det ekonomiska stödet från UCC genererar till en inkomst till familjerna och på sikt göra familjerna självförsörjande. Detta för att ge barn möjlighet att växa upp under trygga hemförhållanden.

Skolprojektet


Tillsammans med våra medarbetare Pontiano och Rebecca Nyombi i Uganda vill vi starta upp en “secondary school”, vilket motsvarar en kombinerad svensk högstadie- och gymnasieskola. 


Skolan ska byggas i ett område på landsbygden där det saknas skolor av god kvalitet. Förutom teoretiska ämnen ska det även erbjudas praktiska ämnen som ger en bra grund för arbetslivet. Målet är också att denna skola efter att den byggts upp ska vara helt självförsörjande.


Första steget är att köpa mark där det kommer odlas kaffe och majs. Inkomsterna från dessa odlingar kommer tillsammans med gåvor användas till att bygga upp skolan. Därefter kommer inkomster från odlingarna bidra till en stabil ekonomi för skolan.


Andra steget är att samla in pengar till skolbyggnader, skolmaterial och skolbänkar och andra nödvändigheter. 

45685097_1158851234266399_6697172960265895936_o

Fadderskap


En del av vårt arbete är att förse barn i Uganda med skolgång. För många barn är det inte en självklarhet att få gå i skolan då skolavgifterna ofta är dyra. Därför är det till stor nytta både för barnet och barnets familj att ha en fadder.


Vad får barnet?

  1. Eftersom det ju inte är barnet som får pengar att betala skolavgifter för kan det ändras till; Barnets skolavgifter betalas.

  2. Barnet får mat i skolan varje dag.
  3. Barnet får skolmaterial som anteckningsböcker och pennor samt hygienartiklar såsom tvål, tandborstar och tandkräm tre gånger om året.

  4. Barnet får regelbundet besök av UCC’s socialarbetare som ger barnet råd och vägledning samt kan hjälpa till med en studie- och framtidsplan vid behov.


Vad får faddern?

Du kommer att få ett lösenord på childcare.dk som är vår systerorganisation, samt en personlig Google Drive-länk för att kunna följa barnets skolgång.


Tre gånger om året får du ett brev från barnet och en kopia på fadderbarnets betyg.


En gång per år får du en ny bild på barnet.


Om du önskar har du möjlighet att köpa ytterligare presenter etc. i webshoppen, varefter du får bilder i din inloggning av barnet med gåvan från dig.


Bli månadsgivare här