Våra projekt


Här kan du läsa om några av våra projekt i Uganda. Våra projekt ligger alla i Masaka-distriktet, som ligger en timmes körning söder om ekvatorn.

Odlingsprojektet


Uganda är ett bördigt land, men få familjer kan försörja sig själva. I vårt odlingsprojekt får familjer plantor, gödsel och redskap och vi lär dem att ta tillvara på sin mark på bästa sätt. Odlingsprojektet varar i tre år och målet är att familjerna ska bli självförsörjande.


För 350 kronor i månaden blir du odlingsfadder för en hel familj men du kan även vara månadgivare till projektet på vilken summa du vill. Du får rapport från projektet via e-post samt löpande information på vår facebook och instagram

 

Soppköket


Soppköket vänder sig till familjer som är fysiskt svaga på grund av sjukdom eller ålderdom och som har svårt att klara ett arbete eller bruka sin mark. En gång i veckan får ett 50-tal personer mat i vårt soppkök.

För dem är det en möjlighet att få äta sig mätta och få umgås med andra. Deltagarna i soppköksprojektet får även hygienartiklar och hjälp till sjukvård vid behov.

Vänskolor


Skolor i Sverige har möjlighet att samarbeta med en skola i Uganda genom UCC Sweden. Samarbetet med en vänskola bidrar till att barnen får kunskap om vår omvärld och förståelse för hur barn i andra länder har det.


Kontakten med en skola på andra sidan jordklotet ökar engagemanget och medkänslan för andra människor och berikar oss alla. Att ha en vänskola innebär bland annat att samla in pengar till olika projekt och att brevväxla med elever på skolan.


Skolprojektet


Tillsammans med våra medarbetare Pontiano och Rebecca Nyombi i Uganda vill vi starta upp en “secondary school”, vilket motsvarar en kombinerad svensk högstadie- och gymnasieskola. 


Skolan ska byggas i ett område på landsbygden där det saknas skolor av god kvalitet. Förutom teoretiska ämnen ska det även erbjudas praktiska ämnen som ger en bra grund för arbetslivet. Målet är också att denna skola efter att den byggts upp ska vara helt självförsörjande.


Första steget är att köpa mark där det kommer odlas kaffe och majs. Inkomsterna från dessa odlingar kommer tillsammans med gåvor användas till att bygga upp skolan. Därefter kommer inkomster från odlingarna bidra till en stabil ekonomi för skolan.


Andra steget är att samla in pengar till skolbyggnader, skolmaterial och skolbänkar och andra nödvändigheter. 

45685097_1158851234266399_6697172960265895936_o

Fadderskap


En del av vårt arbete är att förse barnen i Uganda med skolgång. För många barn är det inte en självklarhet att få gå i skolan då skolavgifterna ofta är dyra. Därför är det till stor nytta både för barnet och barnets familj att ha en fadder.


Vad får barnet?

  1. Barnet får skolavgifter som betalas varje termin.
  2. Barnet får mat i skolan varje dag.
  3. Barnet får skolmaterial som anteckningsböcker, pennor, pennor och tvål, tandborstar och tandkräm tre gånger om året.
  4. Barnet övervakas av UCC's socialarbetare, som kan ge barnet råd och vägledning samt göra en studie och framtidsplan.


Vad får faddern?

Du kommer att få ett lösenord på childcare.dk samt en personlig Google Drive-länk för att övervaka barnets skolgång.


Tre gånger om året får du ett brev från barnet och en betygsbok.


En gång per år får du en ny profilbild av barnet.


Om du önskar har du möjlighet att köpa ytterligare presenter etc. i webshoppen, varefter du får bilder i din inloggning av barnet med din gåva.


Bli månadsgivare här

Uganda Child Care © All rights reserved.